Obrazovanje na Pravu

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu omogućava studiranje prava na svim razina obrazovnog ciklusa: integriranom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju, sedam poslijediplomskih specijalističkih studija i doktorskom pravnom studiju. Pored toga, naši nastavnici vode i dva poslijediplomska interdisciplinarna studija Sveučilišta u Zagrebu. Konačno, Fakultet omogućava i kontinuirano usavršavanje nakon diplome, kroz različite brojne programe cjeloživotnog obrazovanja.