Što je AAI?

Sustav AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. AAI elektronički identitet omogućuje studentima/icama korištenje usluga koje rabe identitete iz sustava AAI@EduHr. Na Pravnom fakultetu ga koristimo za:
- pristup studomatu;
- pristup e-referadi;
- prijavu seminara;
- pregledavanje e-maila;
- pregledavanje određenih baza podataka.

Studentima se AAI identitet dodjeljuje pri upisu na studij.

Postupak u slučaju gubitka podataka za pristup AAI sustavu

Zbog važnosti osiguravanja tajnosti AAI pristupnih podataka, promjena AAI lozinke nije moguća posredstvom drugih osoba. U slučaju gubitka AAI podataka, studenti/ce se trebaju obratiti osobno uz identifikacijsku ispravu (indeks / osobna iskaznica / putovnica) u studentsku referadu.

Obavijest o privatnosti matične ustanove u sustavu AAI@EduHr

URL: Obavijest je dostupna na ovom linku - PDF

Promjena lozinke AAI identiteta

URL: https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke/

 

eduroam certifikat