URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU:
Ured za međunarodnu suradnju

Ured za međunarodnu suradnju je organizacijska jedinica PFZG-a koja provodi aktivnosti usmjerene na ostvarenje nekih od ciljeva vezanih za međunarodnu suradnju kao što su uspostavljanje međunarodne suradnje i intenziviranje partnerstva sa sličnim institucijama u Europi i diljem svijeta i poticanje razmjene znanja kroz međunarodne odlazne i dolazne mobilnosti studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja PFZG-a.

Ured je ustrojen s ciljem osnaživanja međunarodne suradnje i internacionalizacije Fakulteta. Jedna od glavnih zadaća Ureda za međunarodnu suradnju jest predlaganje i provedba sklapanja bilateralnih ugovora budući da se u praksi najveći dio međunarodne mobilnosti provodi upravo preko međusveučilišnih/međufakultetskih ugovora.

Nadalje, ured informira studente PFZG-a o mogućnostima studiranja u inozemstvu tijekom studija, bilo da odlaze na partnerske institucije ili na neke druge institucije u Europi ili svijetu.Također je informativna i administrativna podrška je u svim fazama mobilnosti.

Strani dolazni studenti na razmjeni u potpunosti su u ingerenciji ureda: administrativno ih vodi od trenutka kad se prijave dok su još na svojim matičnim fakultetima/sveučilištima pa sve do samog povratka. Tijekom boravka cilj ureda jest da i kroz dodatne aktivnosti pomogne dolaznim studentima da se što lakše snađu, odnosno da im boravak u Zagrebu, a posebice na Fakultetu, bude što ugodniji.

Ured informira nastavno osoblje PFZG-a o mogućnostima sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima kao što su stipendije, konferencije ili stručni skupovi te sudjeluje u aktivnostima natječaja. Također, Ured je administrativna podrška gostujućim predavačima iz inozemstva.

S obzirom da postoji niz mogućnosti međunarodne edukacije i za nenastavno osoblje, Ured također ima ulogu obavještavanja, ali i ugovaranja istih kroz institucionalne sporazume (ERASMUS+ i sl.).

Ured aktivno sudjeluje u organizaciji sastanaka, info dana, skupova i sl. za dolazne delegacije s međunarodnih (potencijalnih) partnerskih institucija.

Također PFZG njeguje i dobru suradnju s veleposlanstvima u RH u čemu je ured organizacijska podrška.

Konačno, ured prikuplja sve podatke vezano za aktivnosti koje provodi i statistički ih obrađuje te sudjeluje u međunarodnim akreditacijskim procesima.

 

 

Kontakt ureda

 

Ured za međunarodnu suradnju

imo@pravo.hr

tel. +385 1 4564391

 

 

Djelatnici ureda

 

Djelatnici

Jelena Tadić Cegnar, mag. iur.

Marija Gudelj Racich, mag. educ. philol. ital.

 

 

Lokacija ureda

 

Ćirilometodska 4

1. kat, soba 15

 

Rad sa strankama:

10:00h – 12:00h