PRAVNA KLINIKA:
Pravna klinika

/Sve brojeve biltena Pravne klinike "Pro bono" možete pročitati ovdje/

 

Složeni pravni problemi i brojne pravne norme koje treba na pravilan način protumačiti te primijeniti kako bi se problemi uspješno riješili, potiču građane da potraže pravnu pomoć. No, loše imovinske prilike i s time vezana nemogućnost plaćanja pravnog savjetovanja predstavljaju zapreku njihovom rješavanju. Da loše imovinske prilike ne bi spriječile građane u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava, pobrinuli su se studenti Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Pravna klinika). Oni već deset godina uspješno pružaju besplatnu pravnu pomoć u obliku općih pravnih informacija i pravnih savjeta. 
 

Grupa za zaštitu prava pacijenata

 

Pružajući pravnu pomoć studenti sudjeluju u integralnom sustavu besplatne pravne pomoći, pri čemu stječu jedinstveno i neposredno iskustvo o funkcioniranju pravnih instituta u njihovom socijalnom kontekstu, produbljuju i problematiziraju znanja o primjeni pravnih propisa u pravnoj praksi te stječu pojedine praktične vještine potrebne za prepoznavanje problema, izbor i obradu slučaja, primanje upute od građana koji traže pomoć i mentora te odabir najbolje strategije za zastupanje interesa građana.

 

Obiteljska grupa Vanjske klinike

 

Od osnivanja Pravne klinike pa do danas, u radu Pravne klinike je sudjelovalo više od osamsto studenata koji su građanima pružili oko trinaest tisuća besplatnih pravnih savjeta. Samo prošle akademske godine 2017./2018. studenti su pružili oko dvije tisuće pravnih savjeta, od čega je pomoć najviše pružena u predmetima iz područja građanskog, upravnog i kaznenog prava. 

 

 

Građani mogu osobno, uz prethodnu najavu, zatražiti pravnu pomoć u rezidentnoj klinici u Ulici Jurja Palmotićeva ulica 30. prizemlje, 10 000 Zagreb. Pored toga, besplatnu pravnu pomoć mogu zatražiti i pozivom na telefone 01 4811 311, 4811 320, 4811 324 i 4811 356 svakim radnim danom od 10 do 12 sati te srijedom i četvrtkom od 17 do 19 sati te preko elektroničkog obrasca na stranici Pravne klinike.

Studenti ne pružaju besplatnu pravnu pomoć samo u rezidentnoj klinici, već i u tzv. vanjskim klinikama putem kojih je pravna pomoć postala dostupna građanima koji nemaju mogućnost doći u rezidentnu kliniku i tamo zatražiti pomoć. Vanjske klinike su organizirane u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i udrugama civilnog društva koji obavještavaju građane o uredovnim danima Pravne klinike u njihovom gradu i ustupaju studentima prostor potreban za pružanje besplatne pravne pomoći . Tijekom akademske godine studenti odlaze u vanjske klinike sedam puta kako bi od građana zaprimili zahtjeve za pružanjem pravnih informacija i savjeta, prikupili informacije te dokumentaciju potrebnu za rješavanje njihovih pravnih problema. Broj predmeta koji studenti godišnje zaprimaju u vanjskim klinikama neprestano raste, što ukazuje na činjenicu da su građani diljem Hrvatske prepoznali Pravnu kliniku i njene studente kao vjerne partnere u rješavanju njihovih pravnih problema. 

Radna grupa Vanjske klinike u Rijeci


 

Grupa za azilante za vrijeme posjeta Beogradu