ZNANSTVENI ČASOPISI:
Znanstveni časopisi

Pravni fakultet podržava izdavačku djelatnost i znanstvenu izvrsnost u području prava, socijalnog rada, socijalne politike i javne uprave. Fakultet izdaje šest znanstvenih časopisa: Zbornik Pravnog fakulteta, Zagrebačka pravna revija, Hrvatska i komparativna javna uprava, Croatian Yearbook of European Law & Policy, Revija za socijalnu politiku i Ljetopis socijalnog rada.

Svi znanstveni časopisi koje Fakultet izdaje su međunarodno priznati časopisi i referiraju se u bibliografskim bazama podataka koje se uzimaju u obzir pri vrednovanju radova iz kategorije (a1) za izbor u znanstvena zvanja iz područja društvenih znanosti. Potrebno je istaknuti da su Revija za socijalnu politiku i Ljetopis socijalnog rada indeksirani u WoS.

Fakultet iz vlastitih sredstava pokriva troškove tiskanja ovih časopisa, honorara za rad urednika, autorskih honorara te troškove prijevoda, lektoriranja i recenziranja radova.