Radno i socijalno pravo - seminar (sveučilišni preddiplomski i diplomski studiji - SCSR)

STATUS PREDMETA: izborni, seminar

BROJ ECTS:  4 (seminar)

Vrijeme i mjesto izvođenja seminara (u zimskom semestru):

Obveze seminarista:

Svi seminarsti su dužni redovito dolaziti na seminar i predavanja. Mole se seminaristi da na seminar obvezno ponesu tekst Zakona o radu.

Radi izvršavanja seminarskih obveza seminaristi mogu polagati seminarski kolokvij ili pisati seminarski rad. Odabir kolokvija odnosno seminarske teme potrebno je izvršiti najkasnije do 1. termina seminara u studenom mjesecu odgovarajuće ak.g.

Seminarski radovi trebaju imati cca. 10 stranica i prilikom pisanja rada trebate koristiti "Upute za pisanje rada". Seminarske radove treba predati putem e-kolegija na Merlinu najkasnije do zadnjeg seminarskog susreta u prosincu odgovarajuće ak.g.

Seminarski kolokvij se održava krajem siječnja prema obavijesti na e-kolegiju na Merlinu.

Radi upisa ocjena iz seminarskog rada ili kolokvija, svi seminaristi moraju izvršiti prijavu za odgovarajući rok putem studomata.

Teme za seminarske radove (napomena: s voditeljem seminara moguće je dogovoriti i temu koja nije na popisu):

 1. Jednakost plaća muškaraca i žena

 2. Dobna diskriminacija na tržištu rada

 3. Diskriminacija trudnica na tržištu rada

 4. Vjerska diskriminacija na tržištu rada

 5. Radnopravna zaštita osoba s invaliditetom u Hrvatskoj

 6. Posebni oblici zaštite pojedinih "ranjivih" kategorija radnika kod otkaza (zabrana otkaza, suglasnost radničkog vijeća/ sindikata, savjetovanje s RV, viša materijalna prava)

 7. Dopušteni razlozi za redoviti otkaz ugovora o radu

 8. Izvanredni otkaz ugovora o radu (razlozi za otkaz i posebnosti u vezi s postupkom otkazivanja)

 9. Sudski raskid ugovora o radu

 10. Stranke kolektivnog ugovora

 11. Produžena primjena kolektivnog ugovora

 12. Proširena primjena kolektivnog ugovora

 13. Industrijske akcije (štrajk, štrajk solidarnosti i isključenje s rada)

 14. Postupak obveznog mirenja prije štrajka ili drugog oblika industrijske akcija

 15. Obvezno zdravstveno osiguranje - pravo na zdravstvenu zaštitu

 16. Obvezno zdravstveno osiguranje - pravo na novčane naknade

 17. Dobrovoljna zdravstvena osiguranja

 18. Starosna i prijevremena starosna mirovina

 19. Invalidske mirovine

 20. Postupak utvrđivanja smanjenja i gubitka radne sposobnosti

 21. Obiteljska mirovina

 22. Kriteriji i formule za zračun mirovina u sustavu međugeneracijske solidarnosti (I mirovinski stup)

 

Literatura za seminarski kolokvij:

 • Željko Potočnjak, Andrea Grgić; Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava (uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-48
 • Zakon o radu - samo dijelovi zakona koji se odnose na:
 • prestanak ugovora o radu (čl. 112.-130.)
 • ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa (čl. 131.-139.),
 • kolektivne ugovore (čl. 192.-204.) te
 • štrajk i rješavanje kolektivnih radnih sporova (čl. 205.-220),
 • Zakon o mirovinskom osiguranju - samo dio zakona koji se odnosi na određivanje mirovine (čl. 79.-103.)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju - samo članci 1.-86. i 119.-134.

Relevatne pročišćene zakonske tekstove možete naći putem: https://www.pravo.unizg.hr/RSP/zakoni